Beneficis de RuralLife

Formació i atenció bàsica en persona

La descàrrega en el mòbil de l’aplicació va acompanyada d’una formació i una atenció bàsica en persona que permet millorar la seua destresa en l’ús del telèfon mòbil i facilita la familiarització amb aquesta tecnologia.

Eina d’alerta en cas que es detecte alguna anomalia

Les dades generades per l’aplicació són traslladades a l’equip de control, que les analitza i detecta canvis significatius que cal tindre en compte.

Avaluar i documentar

Serveix per a avaluar i documentar possibles actuacions per part dels serveis socials del seu ajuntament i la incorporació de les persones a programes concrets.

Els resultats són compartits amb els responsables dels serveis socials del seu ajuntament.